صفحه اصلی

سیگنال خرید خصدرا به دو هدف رسید

در تاریخ 18 خرداد 98 سیگنال خرید خصدرا روی محدوده خرید 1300 تومان ارائه شد (برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید). از محدوده اشاره شده خصدرا ....