خصدرا

بروزرسانی تحلیل خصدرا – 16 تیر 98

بروزرسانی تحلیل خصدرا – نمای روزانه

صنعتی دریایی صدرا سهمی است که از آن تحلیل و توصیه به خرید در محدوده 1300 تومان داشتیم (مشاهده سیگنال قبلی: سیگنال خرید خصدرا – 18 خرداد 98). حالا این سهم در حدود 40 % رشد داشته است ولی با این وجود معتقدیم همچنان روند سهم صعودی است و امکان دیده شدن اهداف در نظر گرفته شده وجود دارد. با توجه به اینکه سهم با حجم خوبی مقاومت 1800 تومان را شکسته و بالای این مقاومت تثبیت شده، حال 1800 تومان حمایت معتبری است و اصلاح اخیر پولبک به آن است.

همچنین روند معاملات سهم نشانی از خروج نقدینگی و قدرت فروشندگان ندارد. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، برای کسانی که خصدرا را با سیگنال ما روی محدوده 1300 تومان خریداری کرده اند، توصیه به نگه داری سهم با ارتقای حد ضرر به 1750 تومان داریم و دوستانی که نقد هستند، میتوانند روی 1800 تومان خرید داشته باشند برای اهداف 2060 ، 2200 و 2500 تومان.

نظر دهید

avatar
  آگاه شدن از نظرات جدید  
اطلاع رسانی درباره