بروزرسانی تحلیل تکنیکال قشهد – 1 شهریور 98

سیگنال خرید قشهد در تاریخ 5 مرداد در سایت گرین سهم منتشر شد و پیشنهاد خرید روی قیمت 1300 تومان داشتیم. همانطور که پیش بینی کرده بودیم ابتدا سهم رشدی …

بروزرسانی تحلیل تکنیکال ولشرق – 1 شهریور 98

لیزینگ ایران و شرق شرکتی است که سیگنال خرید سهام آن را حدود یک ماه پیش در تاریخ 31 تیر 98 منتشر کردیم. همانطور که انتظار میرفت سهم کاملا مطابق پیش بینی ما

بروزرسانی تحلیل وسپه – 24 تیر 98

سرمایه گذاری سپه نمادی است که 19 تیرماه سیگنال خرید آن را ارائه کردیم (برای مشاهده سیگنال خرید، اینجا کلیک کنید). اما متاسفانه بخاطر فروش سنگین حقوقی …

بروزرسانی تحلیل خصدرا – 16 تیر 98

صنعتی دریایی صدرا سهمی است که از آن تحلیل و توصیه به خرید در محدوده 1300 تومان داشتیم. حالا خصدرا در حدود 40 % رشد داشته است ولی با این وجود معتقدیم …

بروزرسانی تحلیل خصدرا – 2 تیر 98

در تحلیل قبلی خصدرا، به فرصت خرید در محدوده 1300 تومان اشاره کردیم (سیگنال خرید خصدرا – 18 خرداد 98). که نتیجه آن رشد کوتاه مدت 19% سهم تا خط روند 0-b شد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل – 22 خرداد 98

شاخص کل بورس تهران بعد از یک رشد پیوسته چند ماهه به سطح 233 هزار واحد رسیده است. همانطور که در نمودار روزانه شاخص مشاهده میکنید، در این ناحیه مقاومت …

بروزرسانی تحلیل قجام – 21 خرداد 98

مشاهده میکنید که سهم بار دیگر به محدوده 390 تومان واکنش بسیار خوبی نشان داده و خط روند نزول و تراکم چند ماهه را به بالا شکسته است. تا محدوده 530 تومان …

تحلیل تکنیکال وثنو – 17 اردیبهشت 98

این سهم با شکست مقاومت 290 تومان همزمان مقاومت خط روندی قرمز رنگ را نیز شکسته و توانست تا 363 تومان رشد کند….

تحلیل تکنیکال قجام – 17 اردیبهشت 98

نمودار شرکت فرآورده های غذايی و قند تربت‌ جام‌ با نماد قجام در تصویر بالا نمایش داده شده است. این سهم پس از شکست مقاومت چند ساله 380 تومان توانست تا محدوده 530 تومان رشد کند.

تحلیل تکنیکال خصدرا – 17 اردیبهشت 98

مطابق تحلیل قبلی خصدرا در تاریخ 12 اردیبهشت 98 سهم پس از یک ریزش شارپ به ناحیه حمایتی بسیار مهمی رسیده است.