بررسی گزارش ماهیانه شبصیر – خرداد 98

توليدات پتروشيمی قائد بصير در دوره 1 ماهه منتهی به 98/03/31 از محل فروش محصولات خود مبلغ 614,808 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به دوره یک ماهه …

بررسی گزارش سالیانه شبصیر – سال 97

شبصیر در دوره ۱۲ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم 2,253 ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش ۱۲ ماهه …

بررسی گزارش ماهانه وملل – اردیبهشت 98

موسسه اعتباری ملل در دوره 1 ماهه منتهی به 98/02/31 از محل سود تسهیلات خود مبلغ 3,834 میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل از 155% افزایش داشته است ضمن اینکه در این دوره مبلغ 1,549 میلیارد ریال سود تسهیلات پرداخت نموده است که تراز مثبت 148% به ثبت […]

بررسی گزارش سالیانه وملل – سال 97

موسسه اعتباری ملل در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 216 ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 1,700% رشد داشته که …

افزایش سرمایه ترکیبی وکار کلید خورد

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس

بررسی اطلاعیه کدال شراز مبنی بر افشای اطلاعات با اهمیت

شرکت پالایشگاه نفت شیراز (شراز) در تاریخ 8 خرداد 98 اطلاعیه ای مبنی بر افشای اطلاعات با اهمیت با موضوع مابه التفاوت نرخ ارز مبادلاتی و مرجع سال 91 منتشر کرد

گزارش سالیانه شراز – سال 97

پالایش نفت شیراز در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 5,061 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 187% افزایش داشته …

گزارش ماهانه فباهنر فروردین 98

صنايع مس شهيد باهنر دردوره 1 ماهه منتهی به98/01/31 از محل فروش محصولات خود مبلغ 278,556 میلیون ریال درآمد داشته که …

گزارش ماهانه فباهنر: اسفند 97

صنايع مس شهيد باهنر در دوره 1 ماهه منتهی به 97/12/29 از محل فروش محصولات خود مبلغ 927,489 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به میانگین 11 ماه گذشته 13% …