سیگنال خرید زماهان – 17 شهریور 99

تحلیل تکنیکال زماهان

در این پست به ارائه سیگنال خرید زماهان (مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان) از گروه زراعت و دامداری در بازار دوم فرابورس می پردازیم. همانطور که در تصویر تحلیل تکنیکال زماهان مشخص است، سهم از یک کانال صعودی بلند مدت که چند بار نیز به آن واکنش درست داشته است خارج شده و پس از یک رشد میان مدت دوباره به محدوده سقف کانال شکسته شده رسیده است. ادامه مطلب

سیگنال خرید کحافظ – 15 شهریور 99

تحلیل تکنیکال کحافظ – نمای بلندمدت

در این پست به بررسی و تحلیل تکنیکال کحافظ (کاشی و سرامیک حافظ) در بازار دوم بورس، می پردازیم. در ابتدا نگاهی به نمودار بلند مدت سهم داشته باشیم. همانطور که در تصویر زیر مشخص است، سهم در یک روند بلند مدت داخل یک کانال صعودی در حرکت بوده است که پس از شکست سقف کانال دوباره وارد کانال شده و به کف کانال رسیده است. ادامه مطلب