نوشته‌ها

بررسی گزارش 12 ماهه سال 97 فباهنر

مطابق گزارش 12 ماهه ، فباهنر در سال مالی 97، 703 ریال سود به ازای هر سهم ساخت که 2 درصد بیشتر از سود 691 ریالی سال مالی 96 است.