نوشته‌ها

سیگنال خرید خصدرا به دو هدف رسید

در تاریخ 18 خرداد 98 سیگنال خرید خصدرا روی محدوده خرید 1300 تومان ارائه شد (برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید). از محدوده اشاره شده خصدرا ….

بروزرسانی تحلیل خصدرا – 16 تیر 98

صنعتی دریایی صدرا سهمی است که از آن تحلیل و توصیه به خرید در محدوده 1300 تومان داشتیم. حالا خصدرا در حدود 40 % رشد داشته است ولی با این وجود معتقدیم …

سیگنال خرید خصدرا – 18 خرداد 98

در تحلیل قبلی خصدرا کف ریز موج a از موج 2 یا b را برای خرید پیشنهاد کردیم که نتیجه آن 23% بازدهی کوتاه مدت شد و همچنین به ادامه اصلاح اشاره شد…

بازدهی تحلیل خصدرا و ادامه اصلاح قیمتی

خصدرا درست یک روز بعد از تحلیلی که در تاریخ 17 اردیبهشت 98 برای آن درج کردیم، به ناحیه حمایتی 1400 تومان رسید و با 23% سود به حدود 1700 تومان رسید …

تحلیل تکنیکال خصدرا – 17 اردیبهشت 98

مطابق تحلیل قبلی خصدرا در تاریخ 12 اردیبهشت 98 سهم پس از یک ریزش شارپ به ناحیه حمایتی بسیار مهمی رسیده است.

تحلیل تکنیکال خصدرا – 12 اردیبهشت 98

نمودار شرکت صنعتی دریایی ایران با نماد خصدرا نمایش داده شده است. این سهم از حمایت بسیار معتبر 1060 تومان برگشت خوبی داشته است به گونه ای که مقاومت 1180 را به راحتی شکسته…