نوشته‌ها

سیگنال خرید وپسا – 8 خرداد 98

وپسا در یک مثلث انقباضی در حال نوسان بوده است که با تکمیل شاخه E توانست الگو را کامل کرده و از تراکم خارج شود. با توجه به گام افزایشی قدرتمند سهم …