نوشته‌ها

سیگنال خرید شراز – 15 تیر 98

در تاریخ 7 خرداد سیگنال خرید شراز را روی قیمت 2900 تومان در سایت درج کردیم و مطابق انتظاری که داشتیم، سهم توانست به هدف اول مورد نظر ما برسد …

سیگنال شراز به هدف اول رسید

پالایش نفت شیراز از سهام های بنیادی و خوش چارتی بود که سیگنال خرید آن را 7 خرداد در گرین سهم منتشر کردیم (مشاهده تحلیل قبلی: سیگنال خرید شراز – 7 خرداد 98)