نوشته‌ها

سیگنال خرید قجام – 22 تیر 98

در تحلیل قبلی قند تربت جام که یک ماه پیش در تاریخ 21 خرداد ارائه شد، اشاره کردیم که سهم اصلاح موقت خود را شکسته و وارد فاز صعودی پرقدرتی شده است که …

سود کوتاه مدت تحلیل تکنیکال قجام

همانطور که در تحلیل قبلی نماد قجام در تاریخ 17 اردیبهشت 98 گفته شد، سهام به محدوده 390 تومان واکنش داد و توانست تا خط روند مقاومتی کوتاه مدت خود یعنی …