نوشته‌ها

بروزرسانی تحلیل خصدرا – 16 تیر 98

صنعتی دریایی صدرا سهمی است که از آن تحلیل و توصیه به خرید در محدوده 1300 تومان داشتیم. حالا خصدرا در حدود 40 % رشد داشته است ولی با این وجود معتقدیم …

تحلیل تکنیکال خصدرا – 17 اردیبهشت 98

مطابق تحلیل قبلی خصدرا در تاریخ 12 اردیبهشت 98 سهم پس از یک ریزش شارپ به ناحیه حمایتی بسیار مهمی رسیده است.

تحلیل تکنیکال خصدرا – 12 اردیبهشت 98

نمودار شرکت صنعتی دریایی ایران با نماد خصدرا نمایش داده شده است. این سهم از حمایت بسیار معتبر 1060 تومان برگشت خوبی داشته است به گونه ای که مقاومت 1180 را به راحتی شکسته…