نوشته‌ها

بروزرسانی تحلیل قجام – 21 خرداد 98

مشاهده میکنید که سهم بار دیگر به محدوده 390 تومان واکنش بسیار خوبی نشان داده و خط روند نزول و تراکم چند ماهه را به بالا شکسته است. تا محدوده 530 تومان …

تحلیل تکنیکال قجام – 17 اردیبهشت 98

نمودار شرکت فرآورده های غذايی و قند تربت‌ جام‌ با نماد قجام در تصویر بالا نمایش داده شده است. این سهم پس از شکست مقاومت چند ساله 380 تومان توانست تا محدوده 530 تومان رشد کند.