نوشته‌ها

بازدهی فوق العاده تحلیل وحافظ

در تاریخ 26 خرداد 98 سیگنال خرید نماد وحافظ را روی قیمت 1200 تومان ارائه کردیم. تنها دو روز بعد از درج سیگنال، رشد وحافظ از این قیمت شروع شد و با توجه به …

سیگنال خرید وحافظ – 26 خرداد 98

نمودار روزانه بیمه حافظ با نماد وحافظ در بازار پایه ب فرابورس را مشاهده میکنید. این سهم پس از یک رشد در قالب موج (A) وارد فاز اصلاحی شده است که ظاهرا …