نوشته‌ها

بروزرسانی تحلیل تکنیکال ولشرق – 1 شهریور 98

لیزینگ ایران و شرق شرکتی است که سیگنال خرید سهام آن را حدود یک ماه پیش در تاریخ 31 تیر 98 منتشر کردیم. همانطور که انتظار میرفت سهم کاملا مطابق پیش بینی ما

سیگنال خرید ولشرق – 31 تیر 98

شرکت لیزینگ ایران و شرق با نماد ولشرق مورد تحلیل قرار گرفته است. این سهم یک رشد ایمپالس 5 موجی تا قیمت 265 تومان داشته و پس از آن وارد یک اصلاح شده است.