نوشته‌ها

قانون توقف 20% و 50% سهام در بورس

در صورتی که قیمت سهم‌های بازار بورس و فرابورس (که حداکثر تغییرات مجاز آن‌ها 5± است) در حداکثر ۵ روز متوالی بیش از ۲۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، نماد به مدت ۶۰ دقیقه متوقف می‌شود.