نوشته‌ها

بروزرسانی تحلیل خصدرا – 2 تیر 98

در تحلیل قبلی خصدرا، به فرصت خرید در محدوده 1300 تومان اشاره کردیم (سیگنال خرید خصدرا – 18 خرداد 98). که نتیجه آن رشد کوتاه مدت 19% سهم تا خط روند 0-b شد.

سیگنال خرید خصدرا – 18 خرداد 98

در تحلیل قبلی خصدرا کف ریز موج a از موج 2 یا b را برای خرید پیشنهاد کردیم که نتیجه آن 23% بازدهی کوتاه مدت شد و همچنین به ادامه اصلاح اشاره شد…