نوشته‌ها

سیگنال شراز به هدف اول رسید

پالایش نفت شیراز از سهام های بنیادی و خوش چارتی بود که سیگنال خرید آن را 7 خرداد در گرین سهم منتشر کردیم (مشاهده تحلیل قبلی: سیگنال خرید شراز – 7 خرداد 98)

سیگنال خرید شراز – 7 خرداد 98

در تحلیل الیوتی شراز و از نمای دور مشاهده میکنید که سهم در یک سوپر سیکل بلند مدت و در یک کانال صعودی در حال رشد است. این سهم پس از تکمیل موج 4 بزرگ خود …