نوشته‌ها

سیگنال خرید شراز – 7 خرداد 98

در تحلیل الیوتی شراز و از نمای دور مشاهده میکنید که سهم در یک سوپر سیکل بلند مدت و در یک کانال صعودی در حال رشد است. این سهم پس از تکمیل موج 4 بزرگ خود …