نوشته‌ها

بررسی گزارش ماهیانه شبصیر – خرداد 98

توليدات پتروشيمی قائد بصير در دوره 1 ماهه منتهی به 98/03/31 از محل فروش محصولات خود مبلغ 614,808 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به دوره یک ماهه …

بررسی گزارش سالیانه شبصیر – سال 97

شبصیر در دوره ۱۲ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم 2,253 ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش ۱۲ ماهه …